Nauwkeurige planning geeft inzicht op klantniveau

Hoofdkantoor Almelo
Aantal medewerkers 10.000
Omzet 250 miljoen
Link Asito

Asito, onderdeel van de ADG-servicegroep, is een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland.

Met 10.000 professionals in dienst is planning cruciaal voor Asito. Voor de planning van de verschillende vestigingen en stafafdelingen heeft Asito gebruik gemaakt van een zelfontwikkelde, op Excel gebaseerde tool. Verschillende bronnen moesten via Excel bij elkaar worden gebracht. Voor meer informatie heeft Asito de overstap gemaakt naar SAP BPC (versie 10.1).

Meer inzicht, heldere rapportages

Met het gebruik van SAP BPC heeft Asito meer inzicht op diepere niveaus. Daarnaast is de opzet van SAP BPC meer in lijn met de huidige structuur. Alle stafafdelingen en verschillende vestigingen van Asito kunnen nu hun eigen planning maken. De filiaalplanning wordt tot in detail opgebouwd vanuit de te reinigen objecten per klant, rekening houdend met contractdata, seizoenspatronen en specifieke kengetallen. Gecombineerd leidt dit tot meer inzicht op klantniveau, een geconsolideerde regionale planning en planning voor Asito als geheel. Het gebruik van SAP BPC brengt veel voordelen met zich mee voor Asito. Zij kunnen nu de planning en realisatie op klantniveau monitoren op alle kengetallen. Omdat Asito ook gebruik maakt van SAP’s BI-platform, kunnen rapportages direct worden gemaakt in een voor iedereen bekend formaat. De herkenbaarheid zorgt ervoor dat de rapporten gemakkelijk te lezen zijn en de structuur is hetzelfde voor alle rapporten.

“WE KUNNEN NU PLANNEN OP KLANTNIVEAU, DE BUSINESS PROFITEERT DIRECT.”

Er was behoefte aan een meer geconsolideerde planning inclusief liquiditeitsprognoses en cashflow. Nu is dat samengebracht in één systeem.

Korte lijnen en verhelderende workshops

Voor de implementatie van SAP BPC had Asito een strakke deadline gesteld. Met behulp van cpmview werd het hele proces binnen de planning opgeleverd. De workshops voorafgaand aan de implementatie werden als zeer nuttig en verhelderend ervaren. Ook de korte lijnen tussen Asito en cpmview waren een groot voordeel.

Ter vereenvoudiging van processen In de toekomst wil Asito de bestaande rapportage verder ontwikkelen zodat er nog meer inzicht kan worden verkregen. De noodzaak is om verschillende SAP BPC-werkboeken samen te voegen zodat de workflow veel flexibeler wordt. Ze willen ook in de toekomst SAP BPC gebruiken voor de consolidatie.

“WE ZOCHTEN EEN IMPLEMENTATIEPARTNER DIE MET ONS MEE KON DENKEN, EEN PARTIJ DIE ONS IN HET PROCES MEENEEMT EN HELPT ONZE PROCESSEN TE VERBETEREN. WE HADDEN METEEN HET VERTROUWEN IN CPMVIEW. ”