Soepele rapportage en consolidatie bij De Heus

Hoofdkantoor Ede
Oplossing SAP BPC
Aantal medewerkers 5.937
Omzet € 3.1 billion

Het succesvolle familiebedrijf De Heus doet mee in de wereldtop van de diervoederindustrie. Voor het rapportage- en consolidatieproces maken zij gebruik van SAP BPC. Door verschillende verbeteringen is er nu meer tijd voor het monitoren en analyseren van de cijfers.

Alle data uit één bron

De Heus is een succesvol familiebedrijf op het gebied van diervoer. Het bedrijf kende de afgelopen jaren een forse groei en ontplooit wereldwijd haar activiteiten. Voor managementinformatie en statutaire jaarrekeningen maakt De Heus al langere tijd gebruik van SAP BPC. Bij De Heus bestond de wens minder tijd te besteden aan het rapporteren en meer tijd te kunnen besteden aan de inhoud en daarbij ook de toepassing van SAP BPC te vergroten. Hiervoor was het noodzakelijk om het rapportageproces te veranderen. Het resultaat is één bron die beter en met meer informatie wordt gevuld, waaruit alle benodigde data geanalyseerd wordt. De Heus heeft CPMview gevraagd hen bij dit proces te ondersteunen.

SAP BPC als een geoliede machine

Om het rapportageproces in SAP BPC als een geoliede machine te laten werken zijn allereerst meer licenties aangeschaft. De uitbreiding van het aantal licenties stelt de deelnemingen van De Heus in staat om hun rapportages geheel zelfstandig uit te voeren. De volgende stap was het overgaan naar versie 10.1, de meest recente Microsoft versie van SAP BPC. Deze versie biedt meer mogelijkheden in het monitoren van wat er is gerapporteerd door middel van een dashboard dat het resultaat van validaties op consistentie in rapportages aangeeft. Zo is voor het centrale team direct zichtbaar waar deelnemingen zijn in hun rapportageproces en waar eventueel onjuist gerapporteerd wordt. Ook werkt 10.1 beter samen met Office 365 van Microsoft. De Heus maakt veel gebruik van grafische presentaties (bijvoorbeeld EBITA-bruggen) van resultaten en daarvoor is deze combinatie ideaal.

Meer tijd voor analyse

Om het rapporteren zo efficiënt mogelijk te maken, is er veel tijd en aandacht besteed aan het maken van instructies en aan het opleiden van gebruikers. De combinatie van meer licenties, opleiden, documentatie en controle middels validaties leidt ertoe dat deze verbeteringen inderdaad gerealiseerd zijn; rapporteren kost minder tijd, de data worden beter en de analyses ook.

Toepassingen op SAP BPC

De mogelijkheden om met Office 365 samen te werken is ook toegepast in het budgetproces. Er is een PowerPoint template ontwikkeld die wordt gevoed uit SAP BPC. De business units laden hun budget data in SAP BPC en door middel van de koppeling tussen SAP BPC en PowerPoint worden grafieken en tabellen in PowerPoint direct op de juiste manier gepresenteerd: efficiënt voor de business units en consistentie in de rapportages aan het hoofdkantoor in Ede.

Dashboards

De wens is om in de toekomst direct uit de SAP BPC database de aangifte vennootschapsbelasting op te stellen. Dit is een project waar op dit moment aan wordt gewerkt. Ook wordt er gewerkt aan het maken van dashboards, waarmee informatie op mobiele apparaten beschikbaar wordt met mogelijkheden in te zoomen op de diverse activiteiten in het bedrijf.

Wim van Soest, Group Controller, De Heus: ‘SAP BPC voldoet nu aan alle verwachtingen die je mag hebben van een tool als deze. We hebben beter inzicht en dat creëert rust. De data zijn betrouwbaar en de tijd die ons dat oplevert kunnen we meer strategisch invullen.’

Cases