Webinar Financiële planning in het hoger onderwijs

Planningsoplossing voor onderwijsinstellingen

Date
november 11 2020
Time
09:30 - 10:30
Category

Tijdens deze webinar demonstreert cpmview samen met Hogeschool Windesheim hoe operationele- en financiële planningsprocessen van onderwijsinstellingen aan elkaar gelinkt kunnen worden. Middels de Plug & Play applicatie wordt aangetoond hoe de impact van beslissingen op de solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit gesimuleerd kan worden.

Wat kan ik van de webinar verwachten?
Introductie

Hogeschool Windesheim gebruikt de applicatie voor het doorrekenen van zowel financiële als operationele scenario’s. Tijdens de introductie zal Eelko Merkus (Windesheim) toelichten wat de toegevoegde waarde is van de oplossing en wat het de Hogeschool gebracht heeft.

Demonstratie

Na de introductie wordt de Plug & Play applicatie gedemonstreerd. Tijdens deze demonstratie worden de verschillende interne- en externe drivers toegelicht en gebruikt om de studentenpopulatie te berekenen en de financiële statements (P&L, Balans en Kasstroomoverzicht) te vullen.

Afsluiting

Aan het eind van de webinar is er uitgebreid de mogelijkheid om vragen te stellen aan zowel cpmview als Eelko Merkus met betrekking tot de oplossing zelf, het gebruik ervan, de toegevoegde waarde, etc.

Voor wie is de webinar interessant?
Tijdens de webinar worden verschillende operationele- en financiële processen toegelicht en gedemonstreerd. Daarnaast worden de mogelijke koppelingen met verschillende (bron)systemen bekeken. Deze webinar is dus interessant voor voor zowel business controllers, of andere aan de genoemde planning gerelateerde medewerkers, als IT medewerkers van onderwijsinstellingen.