Cash Flow Forecasting & Liquiditeitsplanning

Efficiënt gebruik van kapitaal, lage financieringskosten en beperkte exposure

Wat is geïntegreerde cashflow- en liquiditeitsplanning?

Het bestaan van de meeste gezonde bedrijven wordt gedreven door continue winststromen en duurzaam cash management. Winst is nodig om bedrijven te laten groeien. Bedrijven investeren om groei te realiseren, waarbij ze cash nodig hebben. Daarnaast is cash nodig om schulden af te lossen. Tegenwoordig vragen treasurers en CFO’s om geïntegreerde, flexibele en robuuste instrumenten die de besluitvorming op korte en lange termijn ondersteunen.

Cpmview implementeert een geautomatiseerde en geïntegreerde cashflow- en liquiditeitsplanning met behulp van moderne CPM-technologieën. Onze oplossingen helpen onze klanten om de juiste informatie te verkrijgen voor het creëren van een tijdige bewustwording van werkelijke, kortetermijn- en toekomstgerichte liquiditeit.

Een moderne oplossing voor Cash flow forecasting & Liquiditeitsplanning

Economische schommelingen vragen soms om onmiddellijke actie. De belangrijkste doelstellingen zijn onder meer:

 • Het vermogen om tijdig betalingen te dekken.
 • Het vermijden van ondoeltreffend ingezette contanten; en
 • Het verminderen of elimineren van de kosten van kortetermijnleningen.

Kasstroomvoorspellingen projecteren toekomstige kasstromen, variërend van uur tot jaar, waarbij kasoverschotten of mogelijke kastekorten worden geïdentificeerd waarvoor fondsenwerving nodig is. In onze oplossing kunnen verschillende scenario’s en drijfveren worden vastgelegd in liquiditeitsplannen die resulteren in een op scenario’s gebaseerde in- en uitstroom van liquide middelen. Het gebruik van voorspellende mogelijkheden verbetert de liquiditeitsplanning door verschillende granulatieniveaus op een flexibele en geautomatiseerde manier te visualiseren.

Cash flow forecasting en liquiditeitsplanning met cpmview

Spreadsheet gedreven plangegevens in combinatie met geautomatiseerde gegevensbronnen zoals bankafschriften komen samen in onze beproefde oplossing, waardoor volledige afstemming tussen winst- en verliesrekeningen, balansen en kasstroomoverzichten mogelijk wordt, met de mogelijkheid om toekomstige cash en liquiditeit te voorspellen, op basis van eenvoudig aan te nemen scenario’s en drijfveren.

Uw eigenlijke overzichten dienen als basis voor een geïntegreerd cashmanagement. De combinatie van toekomstige investeringsplannen, kapitaalinjecties en andere prognoses (d.w.z. verkopen en aankopen) genereren een geïntegreerde balans- en kasstroomprognose. Op basis van gevoeligheidsratio’s en drivers (als dagen uitstaande verkopen/aankopen en betalingstermijnen) wordt uw liquiditeitsplan automatisch gegenereerd en continu bijgewerkt met uw actuele cijfers. Cash kan efficiënter worden verschoven tussen bankrekeningen om tekorten en overstromen te beheren, waardoor het werkkapitaal wordt geoptimaliseerd.

Onze oplossing ondersteunt u bij het tijdig nemen van de juiste beslissingen, strategisch en operationeel!

Belangrijkste voordelen van onze oplossing

 • Nauwkeurige & directe inzichten in de huidige en toekomstige liquide middelen.
 • Volledig geautomatiseerde kasstroomoverzichten & liquiditeitsplannen.
 • Geïntegreerde plannen, altijd bijgewerkt met uw laatste actuals.
 • Geïntegreerde plannen, van verkoop en investeringen tot cash.
 • Multi-level granulariteitskenmerken.
 • Geautomatiseerde processen, berekeningen en visualisaties.
 • Real-time toegang tot gegevens en één enkele waarheidsbron.
 • Exporteer functionaliteiten naar Excel.

Bekijk de webinar

16 februari 2023

ESG Webinar -Integrated Reporting

17 juni 2021

Vena Nation Week

Praat verder met een van onze Experts
Meer informatie
Bart van Onzen
Managing Partner & CPM Advisor

Laatse nieuws

Aankomende evenementen
04 april 2023
ESG Webinar Series- Webinar 5 – ESRS 1,2 and E’s
18 april 2023
ESG Webinar Series- Webinar 6 – ESRS S’s and G’s
Opgenomen webinars
16 februari 2023
ESG Webinar -Integrated Reporting
17 juni 2021
Vena Nation Week
11 november 2020
Webinar financiële planning voor het hoger onderwijs