ESG Reporting

Meet en rapporteer uw prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance

Neem weloverwogen beslissingen op basis van ESG Reporting

De behoefte aan transparantie en vergelijkbaarheid heeft geleid tot een toename van het aantal rapportages dat afdelingen periodiek moeten produceren, zoals company- of group reporting. ESG reporting veriwjst naar rapporatge op die gebieden, namelijk: milieu, soociaal en corporate governance.

Rapportages over KPI’s zoals carbon footprint, waterverbruik, arbeidsomstandigheden van medewerkers van leveranciers in het buitenland kunnen jou als finance professional zenuwachtig maken.

Om vertrouwd te raken met dit soort gegevens voor Intelligent Sustainability Reporting, moet u deze zo snel mogelijk in uw rapportagekalender opnemen en er gewoon mee aan de slag gaan en het onderdeel maken van uw periodieke rapportagecyclus.

ESG Reporting criteria
ESG Reporting | Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
Download het gratis white paper

Download het whitepaper en leer meer over de impact van CSRD op uw organisatie.

CSRD compliant worden begint met datakwaliteit

Bij ESG-rapportage wordt u geconfronteerd met toenemende hoeveelheden data die uit verschillende databronsystemen moeten worden gehaald. Deze stijging is te danken aan de vele ESG-onderwerpen die aan de basis liggen van veel rapportagestandaarden; onder andere klimaatverandering, afvalbeheer, biodiversiteit, arbeidsomstandigheden, gezondheid & veiligheid en verantwoord ondernemen. Gegevensverzameling en gegevenskwaliteit kunnen grote uitdagingen zijn. Om de duurzaamheidsprestaties van uw organisatie te kunnen rapporteren, moet de basis van uw gegevens aanwezig zijn.

De meeste bedrijven hebben betrouwbare gegevensverzameling en kwaliteitscontroles voor hun financiële gegevens. Voor betrouwbare ESG-rapportage moeten deze gegevensverzameling en kwaliteitscontroles ook aanwezig zijn.

Het op elkaar afstemmen van deze processen is essentieel omdat u wilt dat financiële en duurzaamheidsgegevens even betrouwbaar en van hetzelfde hoge kwaliteitsniveau zijn.

 

Plan een gratis introductiegesprek met één van onze Experts
Gratis introductiegesprek
Rianne Snijder
Junior Consultant

Wie moet CSRD compliant zijn?

Het was de bedoeling dat het vanaf 2024 van kracht zou worden, met rapportage over het boekjaar 2023. De Europese Raad stelde echter voor om de start in 2025 uit te stellen, met verschillende fasen voor specifieke bedrijven.

Daarnaast wordt gevraagd om een ​​nieuwe deadline die pas 6 jaar na het beginpunt van de naleving van CSRD van kracht wordt. Als u bijvoorbeeld in 2026 begint, begint de redelijke zekerheid in 2032. We illustreren deze tijdlijn in de onderstaande afbeelding:

Alles wat je moet weten over ESG Reporting

Knowledge base ESG | CSRD | NFRD
Intelligent Sustainability Reporting | ESG
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
The Roadmap to the Corporate Sustainability Reporting Directive 
NFRD vs. CSRD