De toegevoegde waarde van SAP Analytics Cloud

In de blog van november 2016 schreven wij over de nieuw geïntroduceerde Cloud BI Tool van SAP: SAP Analytics Cloud, (voorheen SAP BusinessObjects Cloud). De visuele mogelijkheden, de manieren van data ontsluiting en de plaats van deze tool binnen het SAP-landschap zijn hierin kort beschreven.

De toegevoegde waarde van SAP Analytics Cloud

Om u een beter beeld te geven over de toegevoegde waarde van SAP Analytics Cloud laten we in deze blog een aantal concrete voorbeelden zien van de mogelijkheden binnen Analytics Cloud. De voorbeelden zijn gebaseerd op een management meeting bij een fictief bedrijf.

SAP Digital Boardroom

De Digital Boardroom, binnen SAP Analytics Cloud, is gemaakt om uw management meeting zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De verschillende agenda-items van de management meeting zijn in te delen per spreker. Iedere spreker heeft de mogelijkheid om meerdere sub-items toe te voegen (zie afbeelding 1).

Online vergaderen is mogelijk door de optie om in te bellen en het delen van het scherm. Daardoor is vergaderen op afstand eenvoudig te realiseren.

Afbeelding 1. SAP Digital Boardroom

Binnen SAP Analytics Cloud bevat ieder agenda-item drie schermen. Deze kan je één voor één of tegelijkertijd op drie schermen naast elkaar presenteren. Ieder agenda-item bestaat uit:

  • een overzichtsscherm: deze is gemaakt om een korte samenvatting van het agendapunt weer te geven;
  • een content scherm: dit scherm wordt gebruikt om het belangrijkste punt voor discussie aan te geven;
  • een context scherm: geeft de details van het content scherm weer. Een voorbeeld van een context scherm, van in dit geval het tweede sub-item van de management meeting, staat in afbeelding 2 weergegeven.

Door het gebruik van deze drie schermen krijgen de deelnemers van de management meeting eerst een beeld van de situatie voordat de daadwerkelijke analyse en discussie plaatsvinden.

Afbeelding 2. Voorbeeld context-screen in SAP Analytics Cloud

De vier staafdiagrammen uit afbeelding 2 laten een mooie mogelijkheid binnen SAP Analytics Cloud zien; het gebruik van ‘calculated measures’. Binnen de tool is het mogelijk om allerlei berekeningen uit te voeren en deze weer te geven in grafieken en tabellen. Bovenstaand voorbeeld bevat een simpele berekening die de procentuele verschillen in netto-omzet tussen het huidige en het vorige jaar berekend.

SAP Analytics Cloud en Visualisatie

Het agenda-item uit afbeelding 2 is gekoppeld aan een ‘story’ binnen SAP Analytics Cloud. Binnen deze ‘stories’ zijn tal van mogelijkheden op het gebied van het visualiseren en filteren van data. Er zijn meer dan 20 mogelijkheden voor visualisaties. Het is onder andere mogelijk om grafieken, tabellen, afbeeldingen, vormen en ‘value driver trees’ aan de dashboards toe te voegen.

Onderstaand filmpje laat in het kort zien wat de mogelijkheden zijn op het gebied van visualisaties.

Eenvoudig onderling communiceren in Sap Analytics Cloud

Als gebruiker kan je binnen Analytics Cloud eenvoudig onderling communiceren. Het is mogelijk opmerkingen te plaatsen bij visualisaties, te reageren op deze opmerkingen en opmerkingen van elkaar te ‘liken’ (zie afbeelding 3).

Afbeelding 3. Comments

Agendafunctionaliteiten

SAP Analytics Cloud heeft ook de mogelijkheid een agenda in te richten. Binnen deze agenda is het mogelijk verschillende bedrijfsprocessen aan te maken. Door middel van verschillende ‘events’ kunnen deze processen worden opgedeeld.

Afbeelding 4. Events

Daarna kan je de verschillende taken binnen het ‘event’ toewijzen aan gebruikers. De toegewezen gebruikers worden hiervan op de hoogte gesteld per mail en krijgen (desgewenst) een aantal dagen voorafgaand aan de taak een herinnering. Als check is het mogelijk om ‘reviewers’ en ‘final reviewers’ toe te voegen aan iedere taak zodat men de uitvoering kan controleren. De volgende video laat in het kort de verschillende opties binnen zo’n agenda zien.

Voordelen van SAP Analytics Cloud

Samenvattend kunnen we een aantal voordelen noemen van SAP Analytics Cloud:

  • Gebruiksvriendelijk karakter.
  • Link met SAP BPC; data en herkenbare dimensies rechtstreeks vanuit uw huidige SAP-omgeving.
  • Data is snel inzichtelijk d.m.v. visualisaties.
  • Eenvoudig visualisaties maken met de voor u herkenbare dimensies.
  • Altijd en overal toegang op ieder device; met actuele data in de cloud.

Meer info over SAP Analytics Cloud?

Bent u benieuwd hoe SAP Analytics Cloud uw bedrijf naar het volgende niveau kan tillen? Onze specialisten leggen je dit graag uit. Neem contact op via de onderstaande contactgegevens.