Hybride Planning integratie

Hybride planning met SAP Business Planning and Consolidation (BPC) en SAP Analytics Cloud

Door: Maarten Baatenburg de Jong, Senior Consultant CPMview

Tijdens de jaarlijkse SAP Innovation Day for Partners zijn we bijgepraat over de nieuwe innovaties, positionering van SAP producten en de laatste strategische roadmaps. In één van deze sessies introduceerde SAP een vrij nieuwe propositie: hybride planning met SAP BPC en SAP Analytics Cloud. Binnen CPMview hebben we deze ‘samensmelting’ van producten en de kansen welke dit biedt voor organisaties, al langer in het vizier. Vandaar dat ik in deze blog in ga op de kracht van SAP Analytics Cloud als innovatief verlengstuk van plannen en rapporteren in SAP BPC.

Hybride planning: wat is het?

Hybride planning heeft veel overeenkomsten met ‘Integrated Business Planning’ (IBP). Bij IBP gaat het, netzoals bij hybride planning, om de holistische focus op planning. Het tackelt een klassiek vraagstuk waarbij financiële planning (balans, winst- en verliesrekening, cashflow) en operationele planning (productieplanning, HR- & salesplanning) afzonderlijk worden opgesteld en daardoor niet ‘in sync’ zijn met elkaar.

Is hybride planning dan enkel een andere benaming voor IBP? Dit is slechts ten dele waar: met de term hybride duidt SAP wel degelijk iets nieuws aan. Ten opzichte van IBP benadrukt de term hybride een aantal specifieke, nieuwe kenmerken. Daar waar IBP-vraagstukken veelal gericht zijn om binnen één oplossing of product tot een oplossing te komen, benadrukt de term hybride vooral de flexibiliteit én de keuzevrijheid van de gebruiker om voor elk onderdeel van een planning zelf te kiezen welke tool hij of zij daarvoor wenst te gebruiken. Daarnaast wordt, vanuit een technisch oogpunt bezien, het hybride karakter aangeduid waar de daadwerkelijke planning plaast heeft: on-premise (software-installatie op eigen pc) of in de cloud.

Hybride planning: waarom?

Waarom biedt SAP organisaties deze nieuwe propositie en welke ontwikkelingen liggen daaraan ten grondslag?

Veel bedrijven maken al jaren gebruik van SAP BPC voor budgettering, planning, consolidatie en financiële rapportage. SAP BPC is een bewezen product: het is extreem robuust (volwassen) en het bevat een sterke kern aan functionaliteiten waarmee het zich als product onderscheid van concurrentie-software.

Tegelijkertijd vinden er ook veel innovatieve ontwikkelingen plaats en zie je dat bedrijven welke het verwerken van data (en vooral het interpreteren daarvan) tot kunst verheven veel concurrentievoordeel behalen. Het real-time karakter van het verwerken van een datastroom vereist ook dynamischere planning en forecasting. In plaats van dat we planning en forecasts periodiek updaten (maandelijks, of per kwartaal), verschuift de wens van organisaties steeds meer naar planning- en forecastmodellen welke eenvoudig en on-the-fly kunnen worden aangepast op basis van de meest recente data.

In antwoord op deze ontwikkelingen heeft SAP een innovatief product ontwikkeld: SAP Analytics Cloud. Dit product is uniek in de markt omdat het analyse-, visualisatie-, planning- en predictive-mogelijkheden combineert in één product. De kracht van het product is dat het ‘eenvoud’ ambieert, zodat de business zich zelf alle onderdelen van de tool eigen kan maken en niet afhankelijk is van IT en/of diepgaande BI danwel Predictive vaardigheden nodig heeft.

Bekijk de video »

Hybride planning is geen losstaand product, maar een unieke propositie welke de kracht van twee tools (SAP BPC en SAP Analytics Cloud) met elkaar combineert. Het is een antwoord van SAP op de behoefte van organisatie om ‘real-time’ analyse en planning samen te laten gaan met traditionele, robuuste financiële planning. Door de (near) real-time koppeling tussen deze twee producten, kan data tussen deze twee tools eenvoudig uitgewisseld worden met elkaar zonder tussenkomst van IT. Voor een business user maakt het dus niet uit waar hij plant (in SAP BPC of SAP Analytics Cloud), maar door uitbreiding van SAP BPC met SAP Analytics Cloud zijn er nu wel veel meer (innovatieve) functionaliteiten bijgekomen.

Welke voordelen biedt integratie van SAP BPC met SAP Analytics Cloud voor mijn organisatie?

SAP Analytics Cloud verrijkt en vereenvoudigt met zijn (innovatieve) BI/Planning/Predictive functionaliteiten de huidige planning welke in SAP BPC wordt gedaan. Heel concreet: SAP BPC in combinatie met SAP Analytics Cloud geeft een complete real-time planning oplossing, welke alle aspecten van planning (van complexe planning tot eenvoudige business unit planning) dekt. Met alle innovatieve functionaliteiten van SAP Analytics Cloud, zoals:

  • Web-based rapportage en visualisaties.
  • Web-based data invoer.
  • Predictive Analytics functies (voorspellende analyses).
  • Eenvoudige datamodellering (what-if scenario’s, allocaties).
  • Collaboration mogelijkheden (workflow, online chats, comments).

Hoe werkt de integratie?

In essentie: na installatie volgt eenmalige configuratie van het SAP Analytics Cloud platform om een connectie te maken met SAP BPC. SAP heeft de connectie tussen SAP BPC en SAP Analytics Cloud volledig geoptimaliseerd, zodat er een (near) real-time koppeling mogelijk is. Kenmerken van deze koppeling:

  • Je hebt in SAP Analytics Cloud rechtsstreeks toegang tot de modellen in SAP BPC. Je kunt eenvoudig een model uit SAP BPC importeren.
  • Bij het importeren van een model uit SAP BPC ben je vrij om het datamodel te importeren inclusief alle masterdata (dimensies en propertiesattributen) en transactiedata. De eenvoud van de interface maakt dat in principe elke business user in staat is om dit te doen. Zonder tussenkomst van IT dus (uit eigen ervaring durf ik te zeggen dat het koppelen van twee systemen nog nooit zó agile, intiütief en eenvoudig was).
  • De business users kunnen vervolgens plannen op basis van de data en/of deze data zelfs verrijken met andere data (bijvoorbeeld Open Data). Gebruik makend van alle functionaliteiten in SAP Analytics Cloud (zie voorgaande paragraaf).
  • Met een eenvoudige ‘data-refresh’ knop kunnen business users de data updaten om de meest recente data op te halen uit SAP BPC. Na invoer van planning-data in SAP Analytics Cloud zorgt het ‘saven’ van de data er voor dat een update van de data bijna ‘real-time’ beschikbaar komt in SAP BPC. Je hebt de mogelijkheid om bij het ‘saven’ meteen SAP BPC logic toe te passen, indien gewenst. Deze optie zorgt ervoor dat dezelfde logic wordt toegepast, onafhankelijk de tool waarin de planning wordt ingegeven (SAP BPC of SAC).

Last but not least: Seeing is believing

In het algemeen doet zien pas geloven. Heb je interesse in een demo bij jouw organisatie, neem dan contact met ons op.