SAP Insider Amsterdam 2019

Dit jaar zijn we ook weer aanwezig bij SAP Insider in Amsterdam. Een interessant programma met onder andere Hybrid Planning met SAP BPC en SAP Analytics Cloud.

Hybride planning: wat is het?

Hybride planning heeft veel overeenkomsten met ‘Integrated Business Planning’ (IBP). Bij IBP gaat het, netzoals bij hybride planning, om de holistische focus op planning. Het tackelt een klassiek vraagstuk waarbij financiële planning (balans, winst- en verliesrekening, cashflow) en operationele planning (productieplanning, HR- & salesplanning) afzonderlijk worden opgesteld en daardoor niet ‘in sync’ zijn met elkaar.

Is hybride planning dan enkel een andere benaming voor IBP? Dit is slechts ten dele waar: met de term hybride duidt SAP wel degelijk iets nieuws aan. Ten opzichte van IBP benadrukt de term hybride een aantal specifieke, nieuwe kenmerken. Daar waar IBP-vraagstukken veelal gericht zijn om binnen één oplossing of product tot een oplossing te komen, benadrukt de term hybride vooral de flexibiliteit én de keuzevrijheid van de gebruiker om voor elk onderdeel van een planning zelf te kiezen welke tool hij of zij daarvoor wenst te gebruiken. Daarnaast wordt, vanuit een technisch oogpunt bezien, het hybride karakter aangeduid waar de daadwerkelijke planning plaast heeft: on-premise (software-installatie op eigen pc) of in de cloud.

Wil je er meer over weten? Lees onze blog: Hybride Planning.