Update SAP S/4HANA for Group Reporting

SAP S/4HANA for Group Reporting – update met veel nieuwe mogelijkheden

Wat is SAP S/4HANA for Group Reporting ook alweer?

Afgelopen zomer heeft u in ons artikel over Group Reporting al kunnen lezen wat Group Reporting is: Group Reporting is dé nieuwe consolidatieoplossing van SAP op het S/4HANA platform en is beschikbaar als cloud en in ‘on-premise (op eigen server)’ versie. Group Reporting draait rechtstreeks op de financiële cijfers in het S/4HANA Finance systeem en maakt zo directe consolidatie mogelijk, zonder dat de gegevens overgeladen dienen te worden.

In dit artikel wordt een update gegeven over de ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar door de meeste recente (on-premise) versie te bespreken, versie 1909.

Wat is 1909?

SAP werkt voor Group Reporting met jaarlijkse hoofd-updates (‘major upgrade’) voor de on-premise variant. Afgelopen september kwam versie 1909 uit, de laatste hoofd-update met veel nieuwe mogelijkheden. In de tabel hieronder worden de belangrijkste nieuwe functionaliteiten weergegeven van de 1909 t.a.v. de grote update daarvoor, de 1809. Het is duidelijk zichtbaar dat de ontwikkelingen niet stil hebben gestaan. In de paragrafen onder de tabel lichten we enkele van de ontwikkelingen toe:

Advanced IC matching and reconciliation

De intercompany afstemming is voor veel organisaties nog steeds een tijdrovende fase in de maandelijkse rapportage. In de 1909 release zijn aanzienlijke verbeteringen aangebracht die de IC matching en afstemming efficiënter kunnen maken. In de nieuwe apps zijn de volgende mogelijkheden te vinden:

  • Real-time afstemming
  • Automatisering van (IC-)processen
  • Inzicht in de afstemming met ingebouwde overzichten
  • Doorklikken tot aan transactie-niveau
  • Opvolgen door automatische boekingen of matchen van documenten

Data mapping

In de cloud versie van Group Reporting (en later ook in de on-premise oplossing) zijn nu ook datamappings aanwezig. Hiermee kan data van niet-SAP bronnen gemapt worden naar de S/4 Finance tabel. Zowel de data als de mapping van de data worden ingelezen, waarmee de data van het externe grootboekschema vertaald wordt naar het interne groep-schema:

  • Het bron bestand dient een CSV bestand te zijn. Dit standaard formaat is voor veel bronsystemen makkelijk te exporteren en kan daarna ingelezen worden
  • De mapping van extern naar intern kan in Excel gemaakt en daarna ingelezen worden

Het inlezen van data van externe bronnen en het mappen was voor veel consolidatiesystemen al jaren standaard functionaliteit. In Group Reporting miste dit tot op heden, echter sinds versie 1909 is dit gelukkig rechtgetrokken. Dit maakt de inzet van Group Reporting gemakkelijker en flexibeler.

Matrix consolidatie

Traditioneel consolideren de meeste organisaties hun cijfers via een groepsstructuur van entiteiten. Hiermee voldoen ze aan de statutaire verplichting en dit wordt dan ook door de standaard consolidatiesoftwarepakketten ondersteund. Steeds meer organisaties willen echter ook nog via alternatieve dimensies, zoals kostenplaatsen kunnen consolideren over dezelfde data. Zo ontstaat een matrixconsolidatie, wat aanzienlijk complexer is. Deze mogelijkheid wordt nu ook door Group Reporting ondersteund.

Conclusie

SAP Group Reporting (SAP S/4HANA for Group Reporting) heeft weer een goede stap gemaakt qua ontwikkeling. Hiermee wordt de inzetmogelijkheid weer aanzienlijk vergroot. De data mapping maakt externe data (buiten SAP S/4) gemakkelijker, wat voor veel organisatie simpelweg een must is. Wij blijven de ontwikkelingen volgen en houden u graag op de hoogte. Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Group Reporting, of andere softwareoplossingen in uw organisatie? Wij helpen u graag verder. Neem contact op via het contactformulier of bel naar +31 (0)6 4337 7161.