Alles wat u moet weten over ESEF

| 5 minutes read |

ESEF | (Blog 1)

Effectenuitgevende instellingen moeten hun financieel jaarverslag voortaan digital openbaar maken volgens de nieuwe richtlijnen van de European Securities and Markets Authority (ESMA). De ESMA heeft hiervoor een ‘European Single Electronic Format’ (ESEF) ontwikkeld. Wat betekent dit voor uw organisatie?

In deze blogserie kunt u daar meer over lezen. In deze eerste blog gaan we in op de vraag: Wat is ESEF en hoe raakt dit organisaties in Europa?

Wat is ESEF?

ESEF staat voor ‘European Single Electronic Format’. Het is een elektronische rapportage standaard welke is ontwikkeld door ESMA. Alle effectenuitgevende instellingen binnen de Europese Unie zijn verplicht om hun jaarverslag volgens deze standaard op te stellen. Deze verplichting geldt voor de boekjaren welke aanvangen op of na 1 januari 2020.

Door middel van ESEF wordt de informatiewaarde van de jaarverslagen hoger, beter toegankelijk, en eenvoudiger te verwerken door software programma’s. De vergelijkbaarheid van jaarverslagen tussen verschillende bedrijven en landen wordt dus veel hoger!

Voor welke bedrijven geldt deze verplichting?

Wanneer uw bedrijf effecten uitgeeft binnen de EU, dan moet u conform deze nieuwe ESEF standaard rapporteren. De verplichting geldt niet voor grote bedrijven welke geen effecten uitgeven: waarschijnlijk vallen zij pas vanaf 2022 onder dit mandaat.

In welk formaat moeten bedrijven rapporteren?

Bedrijven zullen hun jaarverslag in een ander formaat moeten rapporteren aan de regulerende instantie(s). Dit nieuwe formaat heet Extensible HyperMarkup Language (XHTML). XHTML is het standaard formaat voor webbrowsers, zoals Chrome en Microsoft Edge. Bedrijven zijn nu nog gewend om het jaarverslag middels een PDF te deponeren bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM), maar dat volstaat niet meer.

Wanneer u een geconsolideerde IFRS-jaarrekening opneemt in uw financiële verslaggeving dan moet u in de XHTML inline XBRL (iXBRL) tags opnemen om de cijfers in het jaarverslag te ‘taggen’.

Wat is Inline XBRL?

iXBRL geeft betekenis aan de cijfers in uw jaarverslag, door deze cijfers te taggen aan een taxonomie, een soort woordenboek. De data krijgt hierdoor een overzichtelijke structuur. Hierdoor kunnen software programma’s de informatie eenvoudiger verwerken.

ESMA heeft voor ESEF een taxonomie gedefinieerd. De taxonomie is gebaseerd op de ESMA IFRS taxonomie.

Voor welk deel van het financieel jaarverslag geldt de verplichting om te ‘taggen’?

Het ESEF mandaat is uitgerold in verschillende fasen. De verplichting voor het verslagjaar 2020 en 2021 beperkt zich tot de geconsolideerde primaire overzichten – alleen die hoeven dus getagd te worden. Vanaf het verslagjaar 2022 vallen ook de grondslagen en toelichtingen onder dit mandaat.

Samenvattend: wat betekent ESEF voor uw organisatie?

Wanneer uw organisatie onder de verplichting van het ESEF mandaat valt, dan moet uw organisatie voldoen aan de key-requirements:

  • De financiële jaarrapportage moet worden opgemaakt in XHTML;
  • Alle geconsolideerde IFRS Financial Statements moeten worden verrijkt met XBRL ‘tags’ volgens de ESEF Taxonomie, welke worden opgenomen in het XHTML document.

Het is belangrijk dat uw organisatie zich tijdig voorbereidt op de implementatie hiervan: dit voorkomt extra stress tijdens het reguliere jaarproces. Wat vaak toch al een drukke periode is.

Hoe helpt CPMview organisaties hierin?

CPMview helpt organisaties om aan het ESEF mandaat te voldoen. In de tweede blog uit deze blogserie kunt u meer lezen hoe het proces er uit ziet om tijdig tot een goed ESEF-rapport te komen. En welke oplossingen en services CPMview kan bieden.

Geïnteresseerd geraakt of wilt u meer informatie over ESEF? Neem vrijblijvend contact op via info@cpmview.com of (0) 85 – 8770 689.