Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van CPMView Consulting B.V. (CPMview) en geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website van CPMview (de Website). CPMview is de verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van deze persoonsgegevens. Door het gebruik van de website maakt u kenbaar dat u akkoord gaat met de behandeling van persoonsgegevens zoals deze in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Het verzamelen van uw Persoonsgegevens

CPMview verzamelt persoonsgegevens, zoals uw e-mail adres, naam, thuis- en werkadres of telefoonnummer. CPMview verzamelt tevens anonieme demografische informatie, die niet uniek is voor u, zoals uw postcode, leeftijd, geslacht, voorkeuren, interesses en favorieten.

Er is ook informatie over uw computer hardware en software die automatisch wordt verzameld door CPMview. Deze informatie kan bevatten: uw IP adres, browser type, domeinnamen, toegangstijd en website adressen. Deze informatie wordt gebruikt door CPMview om de service optimaal te kunnen uitvoeren, om de kwaliteit van de service te behouden en om te voorzien in algemene statistieken betreffende het gebruik van de Website.

Wij wijzen u erop dat als u persoonsgegevens of persoonlijke gevoelige gegevens openbaart via de CPMview openbare message boards, deze informatie verzameld en gebruikt kan worden door anderen. Noot: CPMview leest geen van uw privé online communicaties.

CPMview raadt u aan de privacyverklaringen van overige websites die u kiest te bezoeken vanaf de Website te lezen, zodat u begrijpt hoe die websites uw persoonsgegevens verwerken. CPMview is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen, andere inhoud op websites en verwerking van persoonsgegevens buiten  CPMview en aan de Website gerelateerde overige websites.

Gebruik Persoonsgegevens

CPMview verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de Website te beheren en om de door u gevraagde services te leveren. CPMview gebruikt ook uw persoonsgegevens om u op de hoogte te houden van andere producten of services die beschikbaar zijn via CPMview en haar relaties. CPMview kan ook contact met u opnemen via enquetes om uw mening over huidige services of over mogelijk nieuw aan te bieden services te onderzoeken. U heeft daarbij natuurlijk het recht om de toestemming voor bepaalde verwerkingen altijd in trekken.

CPMview verkoopt, noch verhuurt noch least klantenlijsten aan derden. CPMview kan, van tijd tot tijd, contact met u opnemen in de naam van externe bedrijfspartners in verband met een zeker aanbod dat voor u interessant kan zijn. Ook in die gevallen zullen uw persoonsgegevens (e-mail, naam, adres, telefoonnummer) niet worden doorgegeven aan derden. Daarbij mag CPMview gegevens delen met vertrouwde partners om ons te helpen statistische analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen. Het is verboden voor derden om uw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan CPMview, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van uw informatie.

CPMview verwerkt gevoelige persoonlijke gegevens, zoals ras, religie of politieke voorkeuren niet. Als wij voornemens zijn om die gegevens wel te verwerken, zullen wij vooraf uw expliciete goedkeuring daarvoor vragen.

CPMview houdt bij welke sites en pagina’s onze klanten bezoeken binnen de Website. CPMview gebruikt gegevens om haar diensten en uw ervaring op de Website te verbeteren, contact met u op te nemen indien u vragen of opmerkingen via de Website aan ons verstuurd. Daarnaast kan CPMview contact met u opnemen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien u(w) organisatie van onze diensten gebruik maakt of heeft gemaakt.  Ook kunnen gegevens worden gebruikt om advertenties zichtbaar te maken als het surfgedrag binnen de CPMview website aangeeft dat partijen geïnteresseerd zijn in een specifieke dienst.

CPMview zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in redelijkheid vaststellen dat een dergelijke handeling nodig is om: (a) te voldoen aan een uitvoeringsdecreet of aan een juridisch proces dat wordt gevoerd op CPMview of de site; (b) om de rechten of eigendom van CPMview te beschermen en verdedigen; en (c) te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van CPMview, of het publiek te beschermen.

Gebruik van Cookies

De Website gebruikt “cookies” om u te helpen uw online ervaring op u te kunnen afstemmen. Een cookie is een klein tekstbestand dat automatisch door de web pagina server op uw harde schijf wordt opgeslagen. Cookies worden op unieke wijze aan u toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een web server in het domein dat u de cookie heeft toegekend.

Een van de primaire doelen van cookies is om te voorzien in een middel om u tijd te besparen. Het doel van een cookie is om de web server in te lichten dat u bent teruggekomen naar een specifieke pagina. Bijvoorbeeld, als u CPMview pagina’s individualiseert, of u zich registreert bij een CPMview site of services, zal de cookie CPMview helpen bepaalde informatie over u te herinneren voor latere bezoeken. Dit vergemakkelijkt het proces betreffende het opslaan van uw persoonlijke gegevens, zoals betaaladres, afleveradres etc. Wanneer u terugkeert naar dezelfde CPMview website, zal de informatie die u reeds heeft opgegeven worden teruggehaald, zodat u makkelijk de op u afgestemde CPMview kenmerken kunt gebruiken.

U heeft de mogelijkheid om cookies te accepteren of af te slaan. De meeste web browsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt meestal de instellingen van uw browser wijzigen om het gebruik van cookies uit te schakelen, als u daar voorkeur aan geeft. Als u kiest om het gebruik van de cookies uit te schakelen, leidt dit echter tot een minder goede werking van de interactieve kenmerken van CPMview services of de Website.

Veiligheid van uw Persoonsgegevens

CPMview heeft haar Website beveiligt door middel van technische en organisatorische maatregelen van een redelijke commerciele standaard tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaring.

Bewaartermijn

Naam  Soort Doel Bewaartermijn
       
__utmb Analytics cookie Wordt gebruikt om nieuwe sessie te registreren. 30 minuten
__utmt Analytics cookie Wordt gebruikt om de snelheid van aanvragen naar de server te regelen. 10 minuten
__utmz Analytics cookie Verzamelt gegevens over waar de gebruiker vandaan kwam, welke zoekmachine werd gebruikt, op welke koppeling werd geklikt en welke zoekterm werd gebruikt. Gebruikt door Google Analytics. 6 maanden
__utmc Analytics cookie Registreert een tijdstempel met het exacte tijdstip waarop de gebruiker de website verlaat. Gebruikt door Google Analytics om de duur van een websitebezoek te berekenen. Einde sessie 

 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Cookie PREF cookie

Youtube cookie Een ingesloten Youtube-video verzamelt bezoekersinformatie en aangepaste voorkeurinstellingen. 6 maanden
Formulier Contact/aanmeldings 

formulier

Uitvoeren van verzoek tot contact of registratie event/training. Niet langer dan nodig
Newsletter Aanmelding mailinglist Informeren over trends en ontwikkelingen in de markt en binnen CPMview Tot opt-out

Uitoefenen van wettelijke rechten

Indien u uw rechten wilt uitoefenen onder de Algemene Verordenig Gegevensbescherming, bijvoorbeeld als u uw persoonsgegevens wilt inzien of u zich wilt afmelden voor mededelingen dan kunt u een email sturen aan het onderstaande emailadres met als onderwerp ‘Privacy”. Wij zullen uw bericht dan afhandelen zoals verplicht is onder de AVG. Wij wijzen u er tevens op dat als onze afhandeling niet naar wens verloopt u een klacht kunt indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op datum zoals onderaan deze Privacyverklaring is vermeld.

CPMview zal zo nu en dan de Privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. CPMview raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe CPMview met persoonsgegevens omgaat.

Contactinformatie

CPMview heet uw commentaar betreffende deze Privacyverklaring welkom. Als u van mening bent dat CPMview niet heeft gehandeld op grond van deze Verklaring, dan kunt u contact opnemen met CPMview via info@cpmview.com. Wij zullen commercieel gezien redelijke inspanningen verrichten om meteen het probleem te bepalen en op te lossen.

Datum: 20 juni 2018