IFRS 15 proces geautomatiseerd met SAP BPC

Sinds januari 2018 moeten alle bedrijven voldoen aan de IFRS 15-standaard voor opbrengsterkenning. De IASB-standaard voor de opname van IFRS-inkomsten is ontwikkeld om richtlijnen te geven voor het boeken van opbrengsten uit contracten met klanten. Het belangrijkste doel van deze standaard is om de IASB- en FASB-definities van omzet met elkaar in overeenstemming te brengen.

CPMview heeft een geïntegreerde oplossing in SAP BPC ontwikkeld, die volledig geautomatiseerd verloopt voor de verantwoording van IFRS 15-opbrengsten. Deze oplossing wordt sinds het begin van dit jaar gebruikt door klanten voor het automatisch berekenen van de omzet erkenning volgens de IFRS 15 regels.

Wat betekent IFRS 15 voor uw organisatie?

Om opbrengsten onder IFRS 15 te verantwoorden, moet uw organisatie de volgende vijf stappen uitvoeren:

Dit betekent dat er een impact kan zijn op wanneer en hoe de opbrengsten volgens IFRS 15 moeten worden opgenomen voor alle contracten met klanten. Dit kan leiden tot complexe regels voor de erkenning van opbrengsten die moeten worden toegepast op individuele contracten. De impact is merkbaar in verschillende delen van de organisatie, zoals financiële rapportages, IT en operations. Een efficiënt proces voor de erkenning van opbrengsten is de sleutel voor een snelle en efficiënte maandafsluiting.

Automatiseer het IFRS 15 proces met behulp van SAP BPC

CPMview heeft een oplossing ontwikkeld waarmee de IFRS 15-opbrengstherkenningsberekeningen met behulp van SAP BPC kan worden geautomatiseerd. De oplossing omvat een aantal standaard rekenregels en kan volledig worden geïntegreerd in het bestaande systeemlandschap. Dit betekent dat het proces van IFRS 15 kan worden uitgevoerd met behulp van een geautomatiseerd, geïntegreerd en efficiënt proces. Hierdoor wordt het handmatige werk rondom de maandafsluiting aanzienlijk verminderd. Enkele belangrijke kenmerken van de IFRS 15 oplossing zijn:

  • Geïntegreerd in het bestaande (SAP) landschap: Transactionelegegevens en stamgegevens kunnen in de oplossing worden geïntegreerd. Het is ook mogelijk om dit terug te zetten in de bronsystemen om de gegevensconsistentie tussen systemen en rapporten te waarborgen.
  • Set van standaard regels voor omzetverantwoording: Naast deze set voor standaard regels is het ook mogelijk om extra regels te creëren om te voldoen aan organisatie specifieke vereisten.
  • Workflows: Om de organisatie te ondersteunen zijn workflows beschikbaar voor het opstellen van contracten en prestatieverplichtingen en het uitvoeren van het rapportageproces.
  • Rapportages: Er wordt een reeks rapporten geleverd om de gegenereerde gegevens te analyseren, te valideren en te rapporteren. Dit biedt het inzicht om te zien welke facturen zijn binnengekomen en wat de impact zal zijn van de IFRS 15 regels voor omzetbepaling op de gefactureerde omzet.
  • Automatische uitstel- en opbouwberekeningen: Bij een volledige adoptie van de oplossing is geen handmatige tussenkomst vereist!
  • Geautomatiseerde contract-to-date berekeningen: Dit biedt de mogelijkheid om te rapporteren op transactiebasis en over de totale inkomsten en uitgestelde saldi.

Belangrijk om te weten

Om tot de juiste omzetverantwoording te komen, zijn de IFRS 15 regels voor opbrengsterkenning niet alleen gebaseerd op de historische gegevens. De volledige raming van het contract is ook van belang! Dit betekent dat wijzigingen in het plan een impact kunnen hebben op de omzetverantwoording in de realisatie cijfers! Deze impact komt door het feit dat de meeste IFRS 15 regels gebaseerd zijn op de totale contract waarde. Door gebruik te maken van SAP BPC voor omzetplanning kan alle relevante informatie voor IFRS 15 worden opgeslagen in één tool en beschikbaar worden gemaakt in een standaard set van rapporten. Binnen SAP BPC is het mogelijk om de volgende activiteiten uit te voeren: