Planning voor het Hoger Onderwijs

Verbeter het besluitvormingsproces door gebruik te maken van scenario planning

Webinar
Financiële scenaria planning in het hoger onderwijs

Webinar i.s.m. Hogeschool Windesheim

Prognosticeer wat komen gaat, reken verschillende scenario’s door en adviseer de organisatie op alle niveaus (van locaties tot aan college van bestuur).

Door het geven van dit inzicht levert scenario planning een belangrijke bijdrage aan de interne besluitvorming.

Verbeter het besluitvormingsproces door gebruik te maken van onze scenario planning oplossing voor het Hoger Onderwijs

Wat is de impact van een grotere toestroom aan studenten op de winst- en verliesrekening? Hoeveel verandert de omzet als het uitstroompercentage daalt in het eerst jaar? Dit soort vragen zijn makkelijker te beantwoorden met de oplossing voor het Hoger Onderwijs van cpmview.

Aangezien de impact van beslissingen gesimuleerd kunnen worden met deze Plug & Play applicatie, biedt dit u de mogelijkheid om makkelijker en beter gefundeerde beslissingen te nemen.

Praat verder met een van onze ADVISORS
Meer informatie

Interne drivers

De applicatie berekent eerst de gehele populatie aan studenten en het aantal benodigde medewerkers per faculteit op basis van de interne business drivers. Gebaseerd op deze cijfers kunnen de inkomsten per student en de kosten gerelateerd aan de medewerkers berekend worden. Behalve student-gerelateerde drivers kunnen ook de CAPEX investeringen per project ingegeven worden, om vervolgens de kapitaaluitgaven en cash movements te berekenen gerelateerd aan deze investeringen.

Externe drivers

Het marktaandeel van het instituut kan bepaald worden op basis van de berekende studentenpopulatie. Samen met het tarief per student van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wordt de relevantie overheidssubsidie berekend. Deze bijdrage wordt vervolgens gealloceerd aan de verschillende faculteiten op basis van het aantal studenten per faculteit.

Analyse

Als resultaat worden alle berekeningen per scenario opgenomen in de winst- en verliesrekening en de balans voordat het cashflowoverzicht berekent wordt. De items van de financiële overzichten die niet berekend worden met behulp van drivers, zoals vaste lasten, worden gevuld op basis van het gemiddelde van een aantal jaar. Uiteraard is het ten alle tijden mogelijk om per scenario handmatige aanpassingen te maken. De resultaten van deze planning kunnen per scenario geanalyseerd en vergeleken worden, met behulp van verschillende visualisatie en analyse mogelijkheden.

Wat zijn de belangrijkste voordelen van onze oplossing voor Planning voor het Hoger Onderwijs?

Directe berekening en vergelijking van verschillende wat-als scenario’s. Aangezien de impact van beslissingen gelijk zichtbaar zijn binnen de applicatie is het mogelijk om sneller en beter onderbouwde beslissingen te nemen.

 

  • Bewezen oplossing met logica voor het Hoger Onderwijs
  • Één applicatie waarin operationele en financiële planning, Business Intelligence en Predictive Analytics gecombineerd worden
  • Maak een planning met behulp van Interne- en externe business drivers
  • Beheer en vergelijk met groot gemak meerdere driver-gebaseerde wat als scenario’s
  • Flexibele data input op meerdere detail-niveaus
  • Verbind en combineer alle benodigde bron data
  • Analyseer data patronen terwijl de planning gegenereerd wordt.

Waarom is cpmview een planning specialist voor het Hoger Onderwijs?

Cpmview heeft ervaring bij het bouwen en implementeren van Planning oplossingen voor het hoger onderwijs. Daardoor begrijpen we wat deze organisaties nodig hebben op het gebied van operationele en financiële planning.

Onze applicatie is een moderne, flexibele en simpele oplossing. Bij de start van het planning proces genereert de applicatie een compleet basis-scenario welke de resultaten berekent voor een aantal jaren in de toekomst. Na aanpassingen van drivers in, bijvoorbeeld, de positieve en negatieve scenario’s kan de impact op de financiële overzichten gelijk geanalyseerd worden.

Na aanpassing van een driver binnen bijvoorbeeld het positieve en negatieve scenario, kan de impact op de jaarrekening direct worden geanalyseerd.

Planning voor het Hoger Onderwijs

SAP Analytics Cloud

Related news